השפעת המחשוב על עבודת הארכיון

בשנים האחרונות חל שינוי בחשיבה הארכיונאית של עולם ה-IT והמיקוד עבר מאחסון – לגישה למאגרים. על מנת להתמודד עם האתגרים והשינויים הטכנולוגיים שעומדים בפני הארכיונאים, יש לתת בידיהם כלים להתמודדות עם הטכניקות חדשות, המושגים המקצועיים החדשים, האסטרטגיות החדשות ועם ההכרה בשינוי הארגוני של המוסדות להם הם נותנים שירות. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

אפיונים של השינויים בעולם העבודה

שאול פוקס בספרו הפסיכולוגיה של ההתגנדות לשינוי, מסווג את התמורות בעולמנו לארבעה קבוצות: המהפכה הטכנולוגית, השינויים במערכת היחסים העסקיים, התמורות במבנה ובחלוקת התפקידים בתוך הארגונים והשינויים בחיי העובד כפרט. להמשיך לקרוא

שינוי

לפי פוקס, תופעה תוגדר כ'שינוי', כאשר יתקיימו ארבעת התנאים הבאים. ראשית, האדם הסביר תופס שתהליך מסוים איננו הדרגתי ואיננו טבעי. שנית כאשר ברור לו שהמצב בהווה אינו זהה למצב ששרר בעבר. שלישית, יש הבדל ממשי בין מה שכבר אירע לבין האירוע, או המצב החדשים. רביעית, כאשר האירוע החדש הוא ממשי, וכשאירוע רלוונטי ובעל משמעות פוטנציאלית למי שהשינוי חל עליו.

הוא מבחין בין שלושה סוגים של שינוי:

1)     שינויים חיצוניים שמחייבים את הפרט לשינויים פנימיים – מדובר בשינויים טכנולוגיים, מדעיים, פוליטיים, סביבתיים וערכיים המתרחשים בסביבתו של הפרט. במקרים כאלה על הפרט להסתגל אליהם ובדרך כלל הוא לא יכול לשנותם.

2)     שינויים אישיים פנימיים – מדובר בשינויים המכוונים ישירות כלפי הפרט. מדובר בתהליך שנועד לשנות את תפיסותיו, רגשותיו, עמדותיו והתנהגותו של הפרט. הפרט יכול להתנגד לשינויים אלה, לעכב אותם ולדחות אותם לחלוטין. 

3)     שינויים טבעיים או מתוכננים בסביבה הקרובה לפרט – הכוונה במקרה זה לשינויים שחלים מהתפתחות טבעית, שלא תמיד נשלטת. רוב השינויים בקטגורי זו כפויים על הפרט, כאשר הוא יכול לעכבם או לדחותם אבל בסופו של דבר הוא חייו להתמודד איתם.

 מקור: פוקס, ש' (1998). הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.