יחסי ישראל וארגון האומות המאוחדות

לחשדנות הישראלית כלפי האומות המאוחדות יש מסורת ארוכה מאוד. דוגמה לכך ניתן למצוא בפרשת "רותם" כפי שמובאת בספרו של יגאל שפי התרעה במבחן. לטענתו, ערב "רותם" היה לישראל מידע חד-משמעי ממקורות מצריים על קשר הדוק ושיתוף פעולה בין בכירי כוח החירום ומשקיפי האו"ם לבין המודיעין המצרי. לפי מידע זה, אנשי האו"ם באזור סיפקו למצרים ידיעות מודיעיניות על ישראל, ובכלל זה חלק מהמידע ההתרעתי השגוי, לפיו עומד צה"ל לתקוף את סוריה. האו"ם גם קיים טיסות סיור ותצפית לאורך הגבול, ואף לאורך חופי ישראל, על-פי פניות מצריות. הוא אפילו התיר לקצינים מצריים בכירים לטוס במטוסים הללו במהלך המשבר, כדי לצפות מקרוב על המתרחש בצד הישראלי של הגבול.

פגישתו של המטכ"ל עם מפקד כוח החירום של האו"ם בסיני, גנרל גיאני, ביום שישי, 26 בפברואר, הוסיפה שמן למדורה. מדיווחיו של הרמטכ"ל על השיחה עולה כי שגיאני נמנע מלחלוק איתו את המידע על התגבור המצרי בסיני. הוא אף הכחיש באוזני בן-שיחו כי לרצועת עזה נכנסו יחידות מצריות סדירות, ורק שיתף את הרמטכ"ל בחשש המצרי מישראל. מהפגישה יצא הרמטכ"ל מחוזק בדעתו השלילית על גיאני ועל מה שהגדיר "תערובת של צביעות אנגלית וצביעות הודית גם יחד.

הכחשה נוספת של גיאני בכל הקשור לכניסת צבא מצרי סדיר לרצועת עזה נמסרה לישראל למחרת, באמצעות עוזר מזכ"ל האו"ם, ראלף באנץ'. במקרה זה היה הצדק עם האו"ם, שכן הביטחון הישראלי כי לרצועת עזה נכנסו יחידות סדירות היה מבוסס על זיהוי שגוי ל יחידה 515, לפיו כנראה חטיבה 2 חי"ר לרפיח יום קודם לכן. אולם אנשי האו"ם הכחישו באותה הנשימה גם ידיעות על ממדיו הגדולים של התגבור בסיני והשתדלו לגמדו. זאת, בשעה שישראל למדה בוודאות, כי לא רק שברשות מפקד כוח החירום היה מידע מפורט על התגבור, אלא שהם אף ניהלו מגעים עם קצינים מצריים בשטח במטרה להרחיק יחידות חי"ר וטנקים מצריים מאזורים מסוימים בקרבת הגבול, בטענה שמדובר באזור פעולתם של כוחות החירום. אולם, בין אם בצדק מלא, בין אם לא, ההכחשות הגורפות של שלטונות האו"ם, ומה שנראה לישראל כהתחמקויותיהם מלטפל בו, הוסיפו לשמש מקור להתנצחות וגרמו להעמקת החשדנות הישראלית כלפי הארגון הבינלאומי ונציגיו במזרח התיכון.

מודעות פרסומת