שינוי

לפי פוקס, תופעה תוגדר כ'שינוי', כאשר יתקיימו ארבעת התנאים הבאים. ראשית, האדם הסביר תופס שתהליך מסוים איננו הדרגתי ואיננו טבעי. שנית כאשר ברור לו שהמצב בהווה אינו זהה למצב ששרר בעבר. שלישית, יש הבדל ממשי בין מה שכבר אירע לבין האירוע, או המצב החדשים. רביעית, כאשר האירוע החדש הוא ממשי, וכשאירוע רלוונטי ובעל משמעות פוטנציאלית למי שהשינוי חל עליו.

הוא מבחין בין שלושה סוגים של שינוי:

1)     שינויים חיצוניים שמחייבים את הפרט לשינויים פנימיים – מדובר בשינויים טכנולוגיים, מדעיים, פוליטיים, סביבתיים וערכיים המתרחשים בסביבתו של הפרט. במקרים כאלה על הפרט להסתגל אליהם ובדרך כלל הוא לא יכול לשנותם.

2)     שינויים אישיים פנימיים – מדובר בשינויים המכוונים ישירות כלפי הפרט. מדובר בתהליך שנועד לשנות את תפיסותיו, רגשותיו, עמדותיו והתנהגותו של הפרט. הפרט יכול להתנגד לשינויים אלה, לעכב אותם ולדחות אותם לחלוטין. 

3)     שינויים טבעיים או מתוכננים בסביבה הקרובה לפרט – הכוונה במקרה זה לשינויים שחלים מהתפתחות טבעית, שלא תמיד נשלטת. רוב השינויים בקטגורי זו כפויים על הפרט, כאשר הוא יכול לעכבם או לדחותם אבל בסופו של דבר הוא חייו להתמודד איתם.

 מקור: פוקס, ש' (1998). הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.

מודעות פרסומת

קבוצות לעזרה עצמית

התמיכה החברתית מהווה מקור כוח ותקווה עבור הפרט. על סמך עובדה זו הנתמכת רבות במחקרים הוקמו בשנים האחרונות קבוצות תמיכה. קבוצות אלה כוללות מספר אנשים אשר להם מצוקה משותפת כגון: חולי סרטן (גלעד ואונגר, 2003), חולי נפש (יחיאלי, 2004; טוקר, וגנר, הראל וברוק-שפיר, 1995), בני משפחה לחולי אלצהיימר (מסליס, 1997) וחולים כרוניים ומשפחותיהם (נבון, פייגין ודרורי, 2001). קבוצות אלה נפגשו לתקופה קצרת מועד. להמשיך לקרוא

תמיכה חברתית

תמיכה חברתית מהווה מקור עיקרי וחשוב ליכולתו של אדם להתמודד בהצלחה עם קשיים ומצוקות. עניין זה נעוץ במהותו של האדם כ"חיה חברתית" המעורב במערכות בין-אישיות במסגרות שונות (צ'רטוק, 2003; ברק ולביא, 1999). להמשיך לקרוא

המטפל והמשפחה

המשפחה היא מסגרת בסיסית החשובה ביותר לכל אדם. היא מספקת תמיכה, אהבה וביטחון פיזי ונפשי ומתפקדת כארגון חברתי. המשפחה היא מערכת עצמאית רב-דורית ודינאמית המתפתחת ומשתנה, ומתמודדת עם הקשיים והמשברים המתעוררים בעצם תהליכי התפתחותה. המערכת המשפחתית מתבססת על הידברות והדדיות. ומאופיינת על ידי תהליכים של תלות ויחסי גומלין. היא המתמודדת בלא הרף עם שינויים ונדרשת כל העת לשמור על איזון ושיווי משקל. המשפחה מהווה את הסביבה החברתית החשובה ביותר לחולה במחלה כרונית, לכן היא משרתת כיחידה ראשונית בכל הנוגע לבריאות ולטיפול הרפואי. להמשיך לקרוא

העצמה

העצמה היא תהליך שמשמעותו מעבר ממצב של חוסר אונים למצב של שליטה יחסית בחיים, בגורל ובסביבה. העצמה היא תהליך מעבר מהמצב הפסיבי למצב פעיל של יותר שליטה בחיים. תהליך העצמה הוא תהליך אישי אוטונומי (סדן, 1997). להמשיך לקרוא

שימוש בתיאוריות בפסיכולוגיה למודלים של חיפוש מידע

פסיכולוגיה היא תחום במדעי החברה העוסק בהבנת נפש האדם והתנהגותו וביישום ידע זה בתחומים שונים. ישנם מספר תחומים מרכזיים בהם עוסקת הפסיכולוגיה: למידה, הנעה ותפיסה. אחד התחומים המרכזיים במידענות בו ניתן ליישם את תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה הוא התחום של מודלים לחיפוש מידע. ניתן למצוא תשובות מתחום הפסיכולוגיה לשאלות העולות במחקר המניעים של האנשים לחיפוש מידע. להמשיך לקרוא

מוטיבציה בעבודה

קיימות שלוש גישות מרכזיות למוטיבציה: הגישה ההתנהגותית, הגישה של צרכים ומניעים והגישה הקוגניטיבית. על פי הגישה ההתנהגותית, המוטיבציה היא גירוי חיצוני שבעקבותיו אנו פועלים, בגישה ההתנהגותית תהליך ההנעה נבחן מפרספקטיבה חיצונית בלי לנסות להסביר מה קורה בתוך האורגניזם. במהלך הזמן התפתחו מספר תיאוריות הנוגעות לגישה ההתנהגותית. להמשיך לקרוא