אמות המידה להגדרת נשק לא קונוונציונאלי להשמדת המונים

לאור הדיון בנושא נשק גרעיני בפרט ונשק לא קונוונציונאלי בכלל, ברצוני להביא כאן את אמות המידה להגדרת נשק זה כפי שמובאים בספרו של ג'ראלד שטיינברג אסטרטגיה של נשק לא-קונוונציונאלי. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

תגובות מעצמות המערב לנוכח חשיפת הקמתו של הכור הגרעיני בדימונה בראשית שנות השישים

בסוף שנות החמישים וראשית שנות השישים הולך ומתחוור למעצמות המערב – ובראשן ארצות הברית ובריטניה – כי בשטח הנגב, בקרבת העיר באר שבע, הולך ומוקם בחשאי, בשיתוף פעולה ישראלי-צרפתי, פרויקט רב ממדים, שמתבצעת בו, בין השאר, פעילות ענפה בתחום הגרעיני. אופיה המוגדר של פעילות זו ויעדיה לא היו נהירים, ככל הנראה, לגורמי הערכה מוסמכים במערב, בשלבים הראשונים של קבלת המידע. להמשיך לקרוא

העמדה הערבית כלפי פיתוח המחקר הגרעיני בישראל

לפי משה שמש בספרו מהנכבה לנכסה: הסכסוך הערבי-ישראלי והבעיה הלאומית הפלסטינית 1967-1957, הועלתה סוגיית פיתוח המחקר הגרעיני בפורומים בין ערביים במהלך שנות השישים. הוא מציין מספר נקודות המאפיינות את הערכה ואת העמדה בסוגיה זו. נקודה ראשונה היא שישראל מצליחה בתחום הפיתוח הגרעיני, בפרט לאור הפרסומים שלפיהם ישראל מתכוננת להפעיל מעבדה תרמית לייצור חומרים בקיעים, כלומר מתקדמת לקראת ייצור נשק גרעיני.

נקודה שנייה היא שישראל חותרת לפיתוח נשק גרעיני כדי להקפיא את הסכסוך הערבי-ישראלי במצבו הקיים. הנשק הגרעיני הוא צעד ראשון המעניק לה סיכוי לבסס את קיומה, ללכד את תומכיה בזירה הבינלאומית ולהכין לקראת יישוב סופי של הסכסוך הערבי-ישראלי. להערכתם, ישראל מנצלת את הדאגה שהתעוררה באזור נוכח הפעילות הישראלית בתחום זה כדי לבסס את קיומה.

נקודה שלישית היא שלמרות כל זאת, הפיתוח הגרעיני הישראלי לא שיחק תפקיד של ממש בהתפתחויות בצד הערבי שתוצאתן הייתה מלחמת ששת הימים. לטענתו, אין כל עדות שלפיה הנושא עלה לדיון בהיבטים הצבאיים המידיים. אדרבה, משמעותו הצבאית, דהיינו האפשרות שישראל תייצר נשק גרעיני, הוערכה כעניין לטווח של כמה שנים. בדיונים הערביים לא דנו בצד הצבאי של פיתוח גרעיני בישראל, של נשק שישמש לפתרון או להכרעה צבאית. באותה תקופה הדגישו הערבים בהערכתם שפיתוח של נשק כזה משמש לישראל מנוף מדיני שנועד לאלץ את המעצמות (ובעיקר את ברית המועצות) להסכים לסטטוס קוו ולערוב לביטחונה; ומשום כך פעלו נמרצות אצל המעצמות, גם באמצעות איום במלחמת מנע, כדי שילחצו על ישראל להימנע מלפתח נשק זה.