הקמת הארגון SPARC והיוזמות שלו

לאור המשבר בשוק כתבי העת והעלייה החדה במחירים ניסו לחפש מספר דרכים לטפל במשבר. להלן היוזמות והניסיונות שנעשו על יד הארגון SPARC – Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

המשבר בשוק כתבי העת והחיפוש אחר פיתרון

החל משנת 1986, ניכרת מגמת עלייה במחירי כתבי העת. מגמה זו הביאה להגדלת ההוצאות של ספריות מחקריות על כתבי עת בערך ב-10 אחוזים לשנה. בהסתמך על הסטטיסטיקה שפרסם איגוד ספריות המחקר בארצות הברית (ARL ? Association of Research Libraries), עלה מחיר כתב עת בודד ב-147 אחוזים. מגמת העלייה במספר כתבי העת ב-50 אחוזים הטילה הוצאה גבוהה יותר על הספריות בגובה של 152 אחוזים. העלייה בהוצאות הספריה כפתה על הספריות הקטנה מספר כתבי עת שרכשה. להמשיך לקרוא