הח'ליפות באסלאם

דובר 'המדינה האסלאמית', אבו מוחמד אל־עדנאני, הכריז בחגיגיות ב־ 29 ביוני 2014 על חידוש הח'ליפות ועל מינויו של אבו בכר אל־בגדאדי לח'ליף. ההכרזה עוררה התלהבות בקרב רבבות מוסלמים ממדינות ערב והמערב, אשר החלו לנהור בעקבותיה אל שדות הקרב והעשייה הפוליטית־חברתית בסוריה ובעיראק ולהקדיש — במקרים רבים אף להקריב — את חייהם למען ביסוס הח'ליפות והרחבתה. תשעה עשורים לאחר שאתאתורכ ביטל את הח'ליפות בטענה שהיא מערכת אנכרוניסטית הממיטה אסונות ופגעים על המוסלמים בכלל ועל טורקיה בפרט, הוכח שלא נס ליחה. הח'ליפות — שהייתה בעיני כוחות לאומניים שפעלו במזרח התיכון בראשית המאה העשרים סמל לפיגור ולחוסר אונים של האסלאם לעומת המערב — הפכה לבשורת העתיד, בעוד מדינות הלאום הערביות — שסימלו בעבור אותם כוחות חילוניים את העתיד והיו אמורות להגשים חזון של עצמאות ומודרניזם — מצאו עצמן בעמדת מגננה.[1] להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

פיצול מדיני ופריחה תרבותית בחבר העמים האסלאמי במאות העשירית והאחת עשרה

לפי היו קנדי בספרו מחמד והח'ליפות, חלה במאה העשירית תמורה מעמיקה במרקם החברתי-מדיני של עולם האסלאם. הח'ליפות העבאסית התפרקה למספר גדול של מדינות ירשה מגוונות. המקורות האסלאמיים מציירים תמונה של מדינות בשליטתן של שושלות, כגון שושלת בני עקיל במוצול, שושלת בני מרואן במיאפארקין.  כל מדינה כזאת התקיימה בערך מאה שנים, ורבות מהן עברו מחזור דומה למדי של התהוות, פריחה תחת שליט חזק והתנוונות תחת יורשיו החלשים יותר. אולם יש לציין מדינות אלה היו שונות זו מזו בהרבה, בארגונן ובהשקפת עולמן, והן משקפות במידה רבה את המבנה המשקי והחברתי של החברה שבה קמה כל אחת מהן.

יתר על כן, בניגוד למודל שפיתח אדוארד גיבון (1794-1737) בספרו, שקיעתה ונפילתה של האימפריה הרומית, לפיו בתקופת בו מתפרקת אימפריה מתמוטטים גם המוסדות התרבותיים, קנדי אומר, שבתקופה זו היו פעילות נרחבת והישגים גדולים במישור התרבותי. מקצתה של פעילות זו התרכזה באיסוף אוצרות התרבות הערביים של ימי העבר הקלאסיים, בסידורם ובמיונם. אבן-אל-נדים (מת ב-995) חיבר ספר ביבליוגרפי, ובו רשם את כל יצירות הספרות הערבית שהיו בימיו; אבו-אל-פרג' אל-אצפהאני (מת ב-967) ערך אוסף מקיף של תולדות חייהם ויצירותיהם של כל המשוררים הערביים הנודעים.

אך הפעילות התרבותית של תקופה זו חרגה בהרבה משימור אוצרות העבר. המאה העשירית והמאה האחת-עשרה היו תקופה של הישגים תרבותיים מרשימים בתחומים שונים: אל-מנתבי (מת ב-965) ואבו-אל-עלא אל-מערי (מת ב-1058) בשירה, אבן-סינא (מת ב-1037) ברפואה ובפילוסופיה, אל-מסעודי (מת ב-956) בכתיבת היסטוריה, ואל-מקדסי (מת אחרי 985) בגיאוגרפיה ובספרות מסעות – כל אלה אינם אלא אחדים מתוך שורה ארוכה של גדולי היצירה התרבותית בתקופה זו.

פריחה תרבותית זו הייתה במובן מסוים פרי הפיצול הפוליטי שחל בתקופה זו, ושסיפק לאנשי הספרות והמדע מקורות חסות חדשים. גם המחלוקות הדתיות של התקופה, בייחוד הפיצול הגובר בין האסלאם הסוני ובין האסלאם השיעי, עודדו ויכוחים מעמיקים וכתיבה תיאולוגית משמעותית. בגדאד שמרה אמנם על חשיבותה, אך עתה שוב לא הייתה המרכז התרבותי הדומיננטי כמו שהייתה בימי הח'ליפות העבאסית. במקום החסות של חצר הח'ליפים באה עתה תמיכתן של חצרות שליטים רבים באזורי האימפריה. בזכות פיצול זה נוצרו יצירות תרבות רבות ומגוונות, ובזכותו יכלו אישים כמו מתנבי או אבן-סינא לעבור באין מפריעה מאזור לאזור, אם חשבו זאת למועיל להם.